Świadczę usługi w zakresie:

  • inwentaryzacji ornitologicznych oraz wydawania opinii ornitologicznych przed rozpoczęciem pracy na drzewach i budynkach; (ochrona gatunkowa ptaków obliguje do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia aktywnych gniazd!),

  • montażu skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,

  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, w tym usuwania niebezpiecznych gałęzi.

Dostęp linowy do koron drzew umożliwia zbieranie materiału do badań prowadzonych w ramach dziedzin nauki takich jak: ornitologia, botanika, palinologia czy zoologia bezkręgowców.

Montaż skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy


Prace pielęgnacyjne

Zdjęcia: Janusz Duszkiewicz, Karol Duer, Michał Dąbrowski oraz Sycomore