Oferuję kompleksową obsługę w zakresie:

  • inwentaryzacji ornitologicznej,
  • planowania eksperymentów,
  • zbierania danych w trudno dostępnych miejscach w koronach drzew,
  • montażu fotopułapek oraz tworzenia dokumentacji fotograficznej,
  • obsługi narzędzi GIS oraz analizy statystycznej zebranych danych,
  • wykonywania pomiarów biometrycznych i znakowania ptaków (na podstawie odrębnych zezwoleń).

Doświadczenie oraz zaplecze naukowe pozwala mi świadczyć usługi na najwyższym
poziomie precyzji i powtarzalności.

Dokumentacja fotograficzna stanowi istotny element inwentaryzacji siedlisk i gatunków ptaków. 

Cierniówka  (Curruca communis )

Dymówka (Hirundo rustica)

Gąsiorek (Lanius collurio)


Indywidualne znakowanie ptaków z wykorzystaniem plastikowych, numerowanych obrączek jest powszechnie stosowaną metodą w badaniach nad biologią i ekologią populacji ptaków. 

Na zdjęciach trzy różne osobniki sikory bogatki (Parus major) .
Do rozpoznania osobnika na podstawie jego unikatowego numeru obrączki wystarczy lornetka.