Follow me on ResearchGate
Paweł Podkowa, doktorant na Wydziale Biologii Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent kierunku Biologia.
Ukończyłem specjalistyczny kurs przygotowujący do pracy na drzewach prowadzony przez Wielkopolską Szkołę Arborystyki.
Posiadam licencję obrączkarza ptaków Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk oraz jestem członkiem zespołu Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych.

Wykaz publikacji naukowych: